خزانه داری ابری روزنه

به سادگی مرز ها را بشکنید
تمام عملیات گردش اسناد و پول نقد سازمان شما به راحتی، سادگی و امنیت بالا توسط سیستم خزانه داری روزنه مدیریت می شود. این نرم افزار مانند تمام نرم افزار های موجود در بسته جامع مالی روزنه عملکردی یکپارچه با سایر نرم افزار ها داشته و به صورت خودکار تمام اسناد مورد نیاز سازمان را با شرایط تعریف شده توسط مدیر سیستم به سیستم حسابداری ارسال می نماید. سادگی کار با فرم های این سیستم باعث می شود مدیریت گردش های مالی با تعداد بالا به راحتی انجام پذیرد.
ثبت روش های مختلف دریافت و پرداخت در یک سند واحد
سهولت در ثبت تنخواه با استفاده از ثبت موقت و تایید شده
امکان شخصی سازی
تاریخچه گردش اسناد در سازمان

تنخواه گردان یا تنخواه دار؟

سیستم خزانه داری روزنه با ایجاد امکان ثبت تنخواه گردان و تنخواه دار به صورت جداگانه امکان مدیریت تنخواه را در سازمان های بزرگ و دارای عملیات مالی پیچیده میسر ساخته است. با استفاده از این امکان، اختصاص چند تنخواه دار به یک تنخواه گردان و یا چند تنخواه گردان به یک تنخواه دار و همچنین دریافت گزارشات گزارشات ترکیبی و تفکیکی از تنخواه گردان و تنخواه دار به صورت یک جا در اختیار شماست. این امکان باعث می شود تا مانده حساب تنخواه داران به صورت مستقل قابل محاسبه باشد و امکان تحویل تنخواه تسویه نشده به تنخواه دار دیگر مهیا گردد.
ویژگی دیگر سیستم تنخواه در خزانه داری ابری روزنه امکان ثبت برگه های تنخواه در دو نوبت است. با استفاده از این ویژگی، ثبت برگه موقت بر عهده تنخواه دار بوده و مدیر مالی سازمان تنها برگه های ثبت شده را باز بینی نموده و نوع هزینه های انجام شده را مشخص می نماید.

دریافت و پرداخت به روش های مختلف

امکان دریافت و پرداخت به طرق مختلف مانند نقد، چک، حواله، POS و... یکی از ویژگی های منحصر به فرد سیستم خزانه داری روزنه است. این ویژگی مدیریت وجوه نقد و اسناد سازمان را به راحتی و با انعطاف پذیری بالا میسر می سازد.
امکان تسویه چندین فاکتور با استفاده از یک سند دریافت و نیز ثبت کسورات در اسناد دریافت و ثبت اسناد حسابداری مرتبط ویژگی های دیگر این سیستم هستند.
مجموعه ویژگی های نرم افزار خزانه داری روزنه، اطمینان از مدیریت صحیح و دقیق روند گردش پول نقد و اسناد سازمان را برای شما به ارمقان می آورد.