انبار داری ابری روزنه

گسترده عرضه کنید، یک پارچه مدیریت کنید
عملیت ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به فرایند های مرتبط با ورود و خروج کالا به انبار از طریق سیستم انبار گردانی روزنه قابل پیاده سازی و اجرا است. در سیستم انبار داری روزنه، قیمت گذاری کالا به روش های میانگین، FIFO و شناسایی ویژه قابل انجام است.
تمامی عملیات مربوط به انبار گردانی، مدیریت کسر و اضافات انبار و مدیریت ضایعات توسط سیستم انبار روزنه انجام پذیر است.
ثبت تعداد واحد شمارش هم زمان کالا به صورت نا محدود
ثبت رسید ها و حواله ها و دریافت گزارش کاردکس کالا بر اساس واحد های مختلف
مدیریت کالاهای ترکیبی، پکیج های کالا و سبد محصولات
شماره گذاری اتوماتیک کالا بر اساس گروه کالا

پارامتر های کالا - مدیریت متمرکز انبار

کالاهای یکسان با ویژگی ای متفاوت مانند رنگ، سایز، جنس و... همواره موجب پیچیدگی زیاد در عملیات انبار می شوند. تعریف تعداد زیادی کد منحصر به فرد برای یک کالا موجب می شود تا هم عملیات انبار با دشواری، پیچیدگی و خطای بسیار همراه گردد و هم دریافت گزارشات مدیریتی مانند گردش، کاردکس و موجودی برای کالا، فارغ از ویژگی های آن امکان پذیر نباشد.
سیستم پارامتر ای کالا، نوآوری هوشمندانه ای در ساختار نرم افزار انبار روزنه است که به شما امکان مدیریت کالاهای یکسان با ویژگی متفاوت را می دهد.

تبدیل کالا، راهکاری موثر برای واحد های تولیدی کوچک

تبدیل یک یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر با استفاده از فرایند های تک مرحله ای یا چند مرحله ای ساختار اصلی سیستم تولید را در نرم افزار های مالی تشکیل می دهد. در نرم افزار انبار روزنه امکان تبدیل یک یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر به صورت تک مرحله ای به همراه ثبت در کاردکس کالا در اختیار شما قرار دارد.
سیستم تبدیل روزنه، راهکاری است ویژه واحد های تولیدی کوچک که هزینه های سربار و حقوق و دستمزد در بهای تمام شده تولید محصولات آنها نقش کمی را ایفا می نماید و بیشتر بار هزینه ای بر دوش مواد اولیه و ضایعات است.
با استفاده از سیستم تبدیل روزنه و گزارشات موجود، به راحتی می توانید عملیات تولید محصولات کوچک و با مراحل تولید محدود را در سیستم انبار انجام داده و نیازی به پرداخت هزینه های مربوط به سیستم های صنعتی نخواهید داشت.