نگرشی نو در بهره وری سازمانی
نرم افزار تولید ابری روزنه راهکاری است کارا به منظور افزایش بهره وری، کنترل میزان تولید و ضایعات ایجاد شده و همچنین مصرف مواد اولیه و ساعت انجام کار در بنگاه های صنعتی و تولیدی به منظور برنامه ریزی بهتر در امر تولید محصولات.
همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان با مدیریت و کنترل واحد تولید و کاهش هزینه های انجام شده و جلوگیری از افزایش ضایعات که عوامل موثر در بهای تمام شده محصول است، سودآوری سازمان را که از اهداف اصلی هر بنگاه اقتصادی است سازماندهی کرد.
تعریف الگو های ساخت (BOM) محصول
ایجاد درخت محصول به صورت اتوماتیک
ثبت گزارش تولید بر اساس تمام واحد های شمارش کالا
گزارش مقایسه ای تولید، برنامه ریزی و انحراف مواد مصرفی

ثبت گزارشات توليد به روش ABC

با ثبت گزارشات توليد بر اساس هر مرحله از توليد، اين امکان فراهم خواهد شد که در هر زمان، علاوه بر مواد اوليه و محصولات، موجودی و وضعيت نيمه ساخته های روند توليد نيز قابل کنترل باشد و همچنين ميزان کارکرد و انحرافات هر مرحله از توليد قابل بررسی گردد. اين امر سبب می شود تا مراحل زمان بر و پيچيده و همچنين گلوگاه های توليد شناسايی گردد.

گزارشات دقيق، برای برنامه ريزی دقيق

با در اختيار داشتن گزارشات دقيق از ميزان توليدات، انحرافات حاصل از نيروی انسانی و ماشين آلات و ميزان بهره وری فرآيند توليد سازمان خود، خواهيد توانست تا برنامه ريزی دقيق تری برای توليد آینده سازمان خود انجام دهيد. همچنين اين گزاشات به شما کمک خواهد نمود تا سياست های توليدی خود را در جهت ارتقاء بهره وری سازمانی انتخاب نماييد.