بهای تمام شده ابری روزنه

همیشه یک قدم از رقبای خود جلوتر باشید
با توجه به بازار رقابتی، اطلاع داشتن از بهای تمام شده واقعی محصول جهت تنظیم سهم بازار و کنترل هزینه های تولید، امری واجب و ضروری است. سیستم بهای تمام شده شرکت روزنه این نیاز مدیران سازمان را به خوبی مدیریت کرده و برای تمامی محصولات ساخته شده و نیمه ساخته و حتی مراحل تولید به تفکیک هر گزارش تولید و مجموعه تولیدات ماهانه، محاسبات بهای تمام شده را انجام می دهد.
محاسبه بهای تمام شده به تفکیک هر گزارش تولید
تسهیم هزینه های مراکز خدماتی به صورت دو طرفه
محاسبه بهای تمام شده مرحله ای
محاسبه بهای تمام شده نیمه ساخته ها

محاسبه بهای تمام شده مرحله ای

محاسبه بهای تمام شده در هر مرحله از توليد و برای هر نيمه ساخته، امکان بررسی و نظارت دقيق و همچنين شناسايی نقاط ضعف و مراحل پر هزينه توليد را فراهم می آورد. با استفاده از اين روش، در کنار سيستم توليد به روش ABC، می توان به راحتی مراحلی را که نياز به بهينه سازی، آموزش نيروی انسانی و يا ارتقاء تکنولوژی دارند را شناسايی نمود.

بهای تمام شده برای هر گزارش توليد

در روش بسيار پيشرفته محاسبه بهای تمام شده نرم افزار روزنه، برای هر يک از گزارشات توليد بهای تمام شده محاسبه می گردد. اين روش به شما کمک می کند تا تاثير دقيق انحرافات، هزينه های مواد اوليه و سربار را بر بهای تمام شده خود مشاهده نموده و برنامه ريزی دقيق تری جهت کنترل بهای تمام شده، و رسيدن به قيمتی رقابتی انجام دهيد.