سامانه جامع آرشیو اسناد

مدیریتی هوشمند بر روی منابع اطلاعاتی
با پيشرفت و استفاده از علوم و تکنولوژی های روز در بخش کتاب و کتابداری، نياز به وجود نرم افزارهايی در اين زمينه که بر اساس آخرين استانداردهای روز دنيا طراحی و اجرا شده باشد، کاملا احساس می شود. در همين راستا شرکت روزنه شرق، با بررسی آخرين نرم افزارها و استانداردهای موجود، اقدام به طراحی و اجرای نرم افزار جامع مديريت کتابخانه ها نموده است.
مبنای کار اين نرم افزار استـاندارد (مارک ايران) می باشد که نسخه ملی استاندارد بين المللی يونی مارک است و توسط کميته ملی مارک ايران پياده سازی شده و در حال حاضر مبنای کار کتابخانه ملی ايران نيز می باشد. اين نرم افزار کاملا مبتنی بر وب بوده و

تنها نرم افزار مدیریت آرشیو اسناد تحت وب مبتنی بر استاندارد مارک ایران

موجود در کشور است.
آرشیو تمام اطلاعات سازمان
  • امکان آرشیو اسناد، مدارک، پرونده ها، کتب، نسخ خطی، تصاویر، نقشه ها، لوح های فشرده و...
  • امکان ایجاد آرشیو الکترونیکی و فیزیکی
  • امکان آرشیو فیلم ها و صوت های موجود بر روی یک لوح فشرده به تفکیک Track و یا مدت زمان
  • پشيبانی از سيستم های شناسايی الکترونيکی (بارکد، RFID، کارت هوشمند و...)
  • امکان ثبت بیش از 500 فیلد اطلاعاتی برای هریک از مواد آرشیوی و جستجوی پیشرفته بر روی هریک
  • امکان ایجاد کتابحانه های مختلف الکترونیکی، پادکست و...
  • سیستم سطوح دسترسی پیشرفته به منظور کنترل دسترسی به مواد آرشیوی
  • پشتیبانی از آرشیو اطلاعات بر روی سیستم های پیشرفته ذخیره اطلاعات