حسابداری ابری روزنه

نسل جدید سیستم های مالی را تجربه کنید
نرم افزار حسابداری روزنه، اطلاعات مالی تمامی بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ثبت نموده و به دلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم افزار ها از بخشهایی نظیر خزانه داری، بازرگانی، دارایی ثابت، حسابداری انبار، حقوق و دستمزد و ... در این نرم افزار ثبت می گردد و این نرم افزار امکان دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعات و گزارشات مورد نیاز را فراهم می کند.
سطوح کدینگ حساب نامحدود در قالب ساختار درختی
سطوح تفصیلی شناور نامحدود در قالب ساختار درختی
امکان شخصی سازی کلاس های تفصیلی
گزارشات چند بعدی و ماتریسی از گردش حساب ها

ساختار مالی منسجم

با توجه به یک پارچگی سیستم مالی روزنه، تمام اطلاعات مالی از بخش های مختلف سیستم به صورت هم زمان با انجام عملیات به سیستم مالی روزنه منتقل خواهد شد. بدین ترتیب تمام اطلاعات مالی همیشه به صورت به روز در اختیار شماست. همچنین با استفاده از گزارشات ماتریسی و چند بعدی روزنه می توانید گزارشات مورد نیاز خود را به سادگی و با اطمینان از صحت اطلاعات استخراج نمایید.

مجموعه های تفصیلی - تسلط بر تمام فرایند های مالی

یکی از بزرگ ترین چالش های یک سیستم مالی، ایجاد گزارشات تجمیعی از چند تفصیلی است. در صورتی که تفصیلی های مورد نظر در شاخه های مختلف درخت تفصیلی باشند، این امر به مراتب پیچیده تر و زمان بر تر خواهد بود.
به عنوان مثال ایجاد گزارش های عملکرد مشتریان بر اساس فیلتر های خاص مانند سن، محدوده سکونت، نوع ارتباط با سازمان و... در این گونه گزارشات معمولا یک یا چند تفصیلی از گروه های مختلف و شاخه های مختلف درخت تفصیلی مورد نیاز است.
با استفاده از سیستم مجموعه های تفصیلی روزنه، شما می توانید انواع مختلف تفصیلی را فارغ از درخت تفصیلی و بدون تغییر در شاخه مربوطه، به صورت یک مجموعه واحد تعریف کرده و تمام گزارشات مورد نظر را بر روی آن دریافت نمایید.

تفصیلی شناور

امروزه تفصیلی شناور جزء لاینفک سیستم های جامع مالی به شمار می آید. روزنه افتخار می کند که با ارائه راهکار نوین تعریف تفصیلی و اتصال سطوح تفصیلی به حساب، گامی موثر در جهت تسهیل فرایند های مالی و دریافت گزارشات چند بعدی برداشته است.
با استفاده از تفصیلی شناور روزنه می توانید:
  • درخت تفصیلی با تعداد شاخه های کاملا نا محدود ایجاد نمایید
  • عملیات مرور حساب ها را در تمام سطوح حساب و به صورت چند بعدی انجام دهید
  • سطوح تفصیلی نا محدود به صورت هم سطح و موازی ایجاد کنید
  • ارتباط تفصیلی را با تمام سطوح حساب ایجا نمایید (حتی با سطح گروه یا کل)
  • از حساب های تفصیلی بر روی سطوح مختلف حساب به صورت مستقل یا تجمیعی گزارش بگیرید
  • فارغ از سطح تفصیلی و تفصیلی های قبل و بعد، گزارش گردش هر تفصیلی را به صورت مستقل یا نسبت به تفصیلی دیگر ایجاد نمایید.